Log in bruges ikke mere

Vi bruger ikke længere hjemmesidens log-in funktion. Du kan se medlemslisten og foretage ændringer af dine oplysninger uden brug af login. Det samme gælder ved indmeldelse. I stedet bruger vi nu Google Analyse til at indsamle oplysninger.

Tak til sponsorerne:
Alt til sejleren
MP Advokater