Ungdomsafdelingen - På kurs mod fjerne kyster

SUP, sejlads og sjov for børn og deres familier - fællesskab på tværs af generationer

Lær at sejle samtidig med, at vi har det hyggeligt og sjovt på og ved vandet. Det bliver jeres første skridt på "kursen mod fjerne kyster". 

Jollesejlads og SUP-surf er som udgangspunkt for unge samt for børn på fem år og op, som følges af en voksen i alle aktiviteter på, i og ved vandet.

Derudover er der plads til, at resten af familien er med. Vi har udstyr til krabbefiskeri, vi har vandkikkerter, og vi kan lege på land/molesten, og det hele slutter af med fællesspisning. Vi kan lave mad i vores eget klubhus eller på grillen. Organisering af mad mv sker via facebook-siden Optimist/ SUP hygge

Det er ikke et krav, at børnene skal sejle jolle, men vi forventer, at man har mod på at prøve. Man kan selvfølgelig godt bare sejle jolle, hvis det er der, lysten er størst.

Forældre og instruktører i samspil

Udgangspunktet er, at forældrene selv skaber og organiserer aktiviteterne for og med deres børn, ligesom madlavning går på skift. Alle hjælper hinanden med at rigge udstyr til og rydde op.
Vi har uddannede instruktører i både SUP og jollesejlads, der står for de lærende aktiviteter. (Ofte er de også forældre med børn, der sejler og SUP-surfer)

Den medfølgende forældre har det primære ansvar for børnenes sikkerhed. Forældre og instruktører vurderer i fællesskab, hvilke udfordringer barnet er klar til.

Sådan bruger vi SUP og Ynglinge

Vi bruger SUP som supplement og afveksling til jollesejlads, men også til vandtilvænning og balancetræning for søskende og nybegyndere, der endnu ikke har mod på at få en rorpind i hånden. Vi har fokus på, at det skal være sjovt både for børn og voksne.

Vi har desuden to Ynglinge, som er små kølbåde med plads til tre voksne eller fire unge sejlere plus en instruktør. Her kan de mere øvede sejlere få udfordringer, og vi bruger det også til supplerende oplevelser og læring for både børn og voksne.

Sikkerhedsregler og udstyr

Vi har fokus på at skabe tryghed omkring det at være på og i vandet. I starten er der altid en voksen med i jollen og på SUP-brættet. En instruktør/forældre følger med jollesejlerne i en hurtig følgebåd, der kan støtte de nye sejlere og samle dem op, hvis de ryger i vandet - eller guide dem tilbage i jollen.

Alle bruger som minimum svømmeveste til aktiviteter på og ved vandet. Sejlklubben har veste til udlån, men vi forventer efter nogle gange, at man investerer i eget udstyr. Det er også muligt at låne våddragter til at begynde med. Se mere under praktisk info.

Sejlklubben har udarbejdet en sikkerhedsinstruks jf retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Læs sikkerhedsinstruks.

Udflugter

Vi laver somme tider små udflugter i optimistjollerne til Ahl, når vejret tillader det. Det er megasjovt at sejle jollerne op på det lave vand og kunne bunde og bade lige midt i Ebeltoft Vig. Vi deltager mindst en gang om året i et stævne eller tager på en længere udflugt med vores udstyr.

Praktisk info:

Hvornår: Vi mødes hver onsdag i sejlsæsonen fra 17 til 19. Fælles spisning kl. 19 - arrangeret af forældrene selv. Sommerferiepause i juli. Næste gang er derfor 2. august. (Sæsonen går fra begyndelsen af maj til slutningen af september)

Hvor: Klubhuset "Bundstokken" i Ebeltoft Skudehavn. Skudehavnen 2A, 8400 Ebeltoft

Hvem: Alle børn ifølge med en voksen. Man kan komme uden en voksen, når man har sejlet mindst en sæson, er fyldt ni år og kan svømme 200 meter.

Hvad lærer man: Undervisningen tilpasses alder og kompetencer, men målet er, at I lærer at manøvrere for sejl, rigge jollen til og af, binde de nødvendige knob, vigeregler og sikkerhed til søs. Når I kan sejle, vil vi for de interesserede undervise i kapsejlads og taktik.

Vedligeholdelse: Når sæsonen er slut, forventer vi, at forældre og børn hjælper til med vedligeholdelsesopgaver på joller og udstyr, så det hele er klar til næste sæson.

Pris: Det koster 700 kr. for børn fra 5 år og op, der sejler SUP og/eller jolle. Mindre søskende og søskende, der ikke er på vandet, er gratis. Forældre betaler kun i form af hjælp. Fællesspisning for 10-20 kr./mand. Klik her for indmeldelse.

Introduktionstilbud 2017: I anledning af, at vi har udvidet aktiviteten med SUP, tilbyder vi at prøve to gange gratis i august. Herefter koster det 350 kr. for resten af sæsonen.

Bådene: Klubben råder over
- 6 optimistjoller (begynderjollen over alle begynderjoller),
- 3 zoom8 joller (en mere krævende og livlig jolle for større børn)
- 2 ynglinge (en mindre kølbåd til 3-4 personer)
- 2 følgebåde
- 8 SUP brædder 

Personligt udstyr: For at sejle jolle skal man enten bruge våddragt, jolledragt eller varmt tøj og regnjakke. Temperaturen på vandet er gerne nogle grader koldere end på land! Mange af sejlerne har efter et stykke tid valgt at anskaffe sig en våddragt eller en jolledragt. I kan låne en svømmevest i klubben den første sæson. Det er en god idé at medbringe et ekstra sæt tøj, hvis nu man skulle være uheldig og ryge i baljen.
For at SUP-surfe skal man bruge en våddragt og svømmevest. Vi har lidt til udlån. Når det er rigtig sommervarmt kan man godt SUP-surfe i badetøj.

Har du spørgsmål vedrørende jollesejlads så henvend dig til Jørgen Lindman eller Martin Sundberg. Spørgsmål vedrørende SUP-aktiviteter kan stilles til Ane Jorsal. Se her for kontaktoplysninger.

Måske vil du som forældre også lære at sejle. Så kan du faktisk gå på sejlerskole samme aften. Læs mere om sejlerskolen for voksne.

Regler for selvstændig sejlads

Unge erfarne sejlere, der er medlem af sejlklubben, kan få lov af ungdomslederen til at sejle selvstændigt i joller og klubbens Ynglinge. Se bestyrelsens retningslinjer fra 2016.

 

Regler for selvstændig sejlads

Unge erfarne sejlere, der er medlem af sejlklubben, kan få lov af ungdomslederen til at sejle selvstændigt i joller og klubbens Ynglinge. Se bestyrelsens retningslinjer fra 2016.

Tak til sponsorerne:
Alt til sejleren
Zacher Advokater