Sejlklubben Ebeltoft Vig

Klubhuset: Skudehavnen 2A. 8400 Ebeltoft

Fysisk post sendes til kassereren, Finn Degnsbjerg, Skovgærdet 6, 8400 Ebeltoft

CVR nummer: 32504027
Kontonummer: 9360-0010878012 

Øvrig henvendelse sker direkte til en af nedenstående. Klik på navnet for at sende en mail.

 

Bestyrelse

 
Formand Mads F. Petersen 26 28 81 07
Medlem Lars Daugaard 22 21 28 06
Kasserer Finn Degnsbjerg 42 80 53 35
Ungdomsleder Jørgen Lindman 30 58 96 09
Sekretær Lone Bolther Rubin 24 24 12 88 
Næstformand Jeppe Hougaard 71 99 71 26
Suppleant Lars Davidsen

72 28 62 19

Suppleant Martin Sundberg

29 66 17 95

Revision

 
Revisor Bitten Sørensen 40 52 71 10
Suppleant Thomas Septrup 30 51 57 84

Ungdomsudvalg

 
Leder Jørgen Lindman (joller) 30 58 96 09
Martin Sundberg (joller) 29 66 17 95
Ane Jorsal (Stand Up Paddling/SUP) 60 66 01 00

Kapsejlads

 
Finn Fink 21 21 68 10
Jakob Jespersen 21 24 99 66
René Greil 81 74 02 02
Martin Sundberg 29 66 17 95
Erik Ørsted 40 33 28 28

Stævneudvalg

 
Ken Zier 40 68 56 62
Frits Banner 28 90 44 09
Lars Daugaard 22 21 28 06
Mads F. Pedersen  26 28 81 07

 

 

 

Sejlerskole

 
Finn Fink 21 21 68 10
Kaj Larsen 20 67 11 84
Rene Greil 81 74 02 02
Ib Sørensen 86 33 74 95

Tant & Fjas

 
Finn Degnsbjerg 42 80 53 35
Marianne Sørensen 23 81 44 50
Ellen Abildskov 29 90 59 10
Herluf Mortensen  40 33 03 30

Byggeudvalg

 
Martin Sundberg 29 66 17 95 
Jeppe Hougaard 71 99 71 26
Ole Rubin 22 62 71 28 
Jørgen L. Knudsen 40 41 08 21

Ankerbøjer

 
Finn Fink 21 21 68 10
Jørgen Lindman  30 58 96 09

Klubmålere

 
Finn Fink 21 21 68 10
Per Sieg 29 88 51 19

Webmaster

 
Lone Bolther Rubin 24 24 12 88
   
Tak til sponsorerne:
Alt til sejleren
Zacher Advokater