Standerstrygning 2014

Mon de ser, at Standeren står på hovedet?
Så fyrer vi kanonen af.Formander tager afsked med Erik Hammer og takker for 4 års bestyrelsearbejde.

Billeder fra standerstrygning. (klik for stor billede)

Stormen Bodil 2013

Billeder fra stormen dec. 2013

(Klik for stor billedet)

Klubhuset - Bundstokken

Klubhuset er godkendt af kommunen februar 2017 og taget i brug. TAK til alle, der har hjulpet med byggeriet.

Booking af klubhus

Udvalg og andre, der har brug for at reservere klubhuset, skal rette henvendelse til Finn Degnsbjerg.

Rengøring og oprydning

Alle brugere af huset skal rydde op efter sig. Vi forlænger gulvets pæne levetid, hvis det lige bliver fejet eller støvsuget efter brug.

Rengøring varetages af sejlklubbens medlemmer. Der kommer en liste snarest. 

Tak til sponsorerne:
Alt til sejleren
MP Advokater